Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Tập huấn Truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

(14:59 | 29/11/2018)

       Thực hiện công văn số 4487- CV/HNDTW ngày  08/10/2018 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức các lớp truyền thông cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.

 

 

Ảnh: Đ/c Doãn Tấn Đạt phát biểu tại buổi Lễ  khai mạc lớp tập huấn tại thành phố Rạch Giá

 

Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 23/11/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 6 lớp tập huấn tại Rạch Giá, Châu Thành, Giồng Riềng, An Minh, An Biên, U Minh Thượng. Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề:

 - Chuyên đề 1:  Tập huấn “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”

          - Chuyên đề 2: Hội nghị “Truyền thông, tư vấn cho hội viên, nam nông dân về phòng, chống bạo lực gia đình”

          - Chuyên đề 3: Tọa đàm “Nông dân với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình”.

          Kết quả qua 6 lớp tập huấn có trên 815 cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Qua đó, các học viên được nâng cao nhận thức rõ hơn về việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển  của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bên cạnh đó học viên cũng nâng cao hiểu biết về các hành vi bạo lực gia đình, từ đó bản thân tự điều chỉnh hành vi phù hợp với nếp sống văn minh và bình đẳng trong xã hội.

Bên cạnh đó, Hội nông dân cơ sở cũng được xác định vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa, phòng chống và giải quyết tình trạng bạo lực gia đình. Ngoài ra, do đặc thù các thành viên của Hội nông dân đa số là nam giới nên Hội nông dân còn có lợi thế thu hút và phát huy vai trò của nam giới trong phòng chống bạo lực gia đình. Một số giải pháp mà Hội nông dân có thể tham khảo để thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình bao như:

- Tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép về chủ chương, chính sách và pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho các thành viên của Hội nông dân.

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình phòng chống bạo lực gia đình hoặc thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động chuyên môn của Hội nông dân các cấp.  

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng về hòa giải cộng đồng cho các thành viên cán bộ chủ chốt của Hội nông dân nhằm cải thiện kỹ năng hòa giải các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

- Chủ động nhận diện đối tượng có hành vi nguy cơ cao gây bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình để có biện pháp tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

- Chủ động tham gia khi được mời hoặc tham mưu cho tổ hòa giải về kỹ năng hòa giải các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn cho cán bộ hội nông dân về kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

- Tích cực và chủ động chia sẻ các kiến thức và kỹ năng liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình và kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của Hội nông dân.

Duy Minh - HND Tỉnh