Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Giải ngân quỹ hỗ trợ Nông dân dự án tôm càng xanh thương phẩm

(14:51 | 22/01/2019)

  Ngày 21/01/2019, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức giải ngân cho 03 hộ vay vốn thực hiện dự án “Nuôi tôm càng xanh thương phẩm” tại ấp Ruộng Sạ 2, xã Phong Đông theo Quyết định số 16-QĐ/HNDH, ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Vĩnh Thuận về việc phê duyệt dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Vĩnh Thuận. Với tổng nguồn vốn cho vay là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

           Tham dự và chỉ đạo giải ngân có ông Nguyễn Công Đời – Pho Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí trong Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân huyện; Đại diện lãnh đạo UBND xã, Hội Nông dânPhong Đông; Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Ruộng Sạ 2 và cùng 03 thành viên tham gia thực hiện dự án.

Trong buổi giải ngân đ/c Nguyễn Công Đời – Phó Chủ tịch đại diện Hội Nông dân huyện quán triệt đến các hộ được vay vốn về mục đích cho vay vốn, quyền và nghĩa vụ của người vay; quyền và nghĩa vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân thể hiện trong Hợp đồng vay vốn. Đại diện Hội Nông dân xã Phong Đông phổ biến nội dung, kế hoạch thực hiện dự án vay vốn Quỹ HTND huyện; quy ước hoạt động của dự án.

Cũng tại buổi giải ngân đại diện lãnh đạo địa phương đ/c Dương Huy Việt, Bí thư chi bộ phát biểu mục đích ý nghĩa của việc sử dụng vốn Quỹ HTND. Sự đóng góp của Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với địa phương. Đồng thời cam kết sẽ hướng dẫn 03 hộ vay thực hiện và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Việt Ngữ - HND Vĩnh Thuận