Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

Khắc phục tình trạng có tên nhưng không tham gia sinh hoạt hội

(16:01 | 12/04/2024)

Sáng 12-4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội Nông dân tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 15 điểm cầu huyện, thành phố và 3 điểm cầu tại 3 xã đảo của huyện Kiên Hải với tổng số 779 đại biểu tham dự.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Lâm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh cho biết, qua bình xét, toàn tỉnh có 350.383 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại chỗ, giúp 2.184 hộ nông dân thoát nghèo. Các cấp hội vận động thành lập 366 tổ hợp tác, 82 hợp tác xã đạt 109% nghị quyết, tăng 30%; hỗ trợ xây dựng 462 mô hình kinh tế hiệu quả, tăng 15% so đầu nhiệm kỳ.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Nông dân tỉnh tại điểm cầu huyện Gò Quao.

 

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội Nông dân tỉnh là “hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khơi dậy khát vọng và phát huy vai trò chủ thể của nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Kiên Giang giàu đẹp, văn minh”. Nghị quyết đề ra 3 mục tiêu tổng quát, 16 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Nông dân tỉnh tại điểm cầu huyện Châu Thành.

 

Đồng chí Doãn Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh có 186.296 hội viên nông dân, chiếm 48,3% so với đối tượng, chiếm 81,2% hộ nông nghiệp. Để đạt mục tiêu đến năm 2028 phát triển 60.000 hội viên mới, theo đồng chí Doãn Tấn Đạt, các cấp hội cần đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng đối tượng kết nạp hội viên; chú trọng phát triển hội viên là đội ngũ trí thức, ngư dân, nông dân là người dân tộc thiểu số, người có đạo... Song song đó, hội phải quản lý chặt chẽ hội viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, khắc phục tình trạng có tên nhưng không tham gia sinh hoạt hội.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Nông dân tỉnh tại điểm cầu huyện An Minh.

 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Đỗ Trần Thịnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tập trung củng cố và phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể; các huyện, thành hội tổ chức rút kinh nghiệm, lựa chọn xây dựng mô hình mẫu, mô hình điểm kinh tế tập thể thật thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, từ đó nhân rộng.

Bích Lệ-Ban Xây dựng hội (HNDT)