Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

VĂN BẢN HỘI

Xem với cỡ chữAA

Quyết định 181-QĐ/HNDTW ngày 20/02/2024 của TW Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy định về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(09:49 | 29/02/2024)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; HNDTW-Quy định công nhận danh hiệu NDSXKDG các cấp.pdf