Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu Tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021)

(14:33 | 25/12/2020)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương – Văn phòng Quốc hội

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU-HUONG DAN 07 NGAY TONG TUYEN CU 75(CAT).pdf