Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(14:27 | 31/03/2021)

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU 2021-CONG VAN 112 TT BAU CU(cat).pdf