Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương triển khai kế hoạch chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên 2019

(15:14 | 05/12/2019)

 

Sáng ny 28/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện 2019. Đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Hồng Hải, Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Giang Thanh Khoa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã về dự. 

 

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân được tiến hành hằng năm, nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân có cơ sở đề ra kế hoạch, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được tiến hành theo trình tự từ cấp dưới lên cấp trên. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân kiểm điểm sau, người đứng đầu kiểm điểm trước, cấp phó và các thành viên kiểm điểm sau. Lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể.

Về đối tượng kiểm điểm, đối với tập thể là Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; Đảng ủy cơ sở kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở và có thể mở rộng thêm thành phần mời dự do Thường trực Đảng ủy quyết định; Chi ủy cơ sở kiểm điểm trước tập thể chi bộ; Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy kiểm điểm trước toàn thể công chức cơ quan; Tập thể lãnh đạo UBND huyện, xã - thị trấn kiểm điểm trước tập thể thành viên UBND cùng cấp.

Đối với cá nhân, tất cả đảng viên kiểm điểm tại chi bộ nơi sinh hoạt, kể cả cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải kiểm điểm, trừ những đảng viên được miễn nhiệm công tác và miễn sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Giang Thanh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là việc làm thường xuyên hành năm. Thông qua việc kiểm điểm, đánh giá sẽ giúp cho các tập thể và cá nhân nhận thức rõ được những ưu, khuyết điểm của từng cơ quan, đơn vị, qua đó có hướng khắc phục trong thời gian tới cho tốt hơn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giang Thanh Khoa đề nghị việc kiểm điểm phải được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng và đúng thực chất. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Qua đó, nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để sửa chữa, khắc phục.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tại huyện sẽ được hoàn thành trong tháng 12/2019 nhằm phục vụ cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG