Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

TẬP HUẤN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2019

(23:08 | 30/09/2019)

 

Ngày 20/9/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tiên. Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Tiên phối hợp với Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn về hội nhập kinh tế Quốc tế năm 2019.

 

Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, các phòng, Mặt trận các đoàn thể huyện, thành phố. Hợp tác xã và Xí nghiệp chế biến Cá cơm, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Ba Hòn trên địa bàn huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Tiến Sĩ Nguyễn Minh Tiến-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại cơ sỏ Cần Thơ truyền đạt 04 chuyên đề: Giới thiệu các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA)- cơ hội và thách thức đối với Việt Nam (1); Xu hướng kinh tế toàn cầu và tình hình tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn hiện nay (2); Hàng rào kỹ thuật của các Hiệp định thương mại thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) và những lưu ý cho doanh nghiệp Nhà nước (3); Giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang và gợi ý (4).

Lớp tập huấn nhằm trang bị thêm các kiến thức, phổ biến thông tin về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) mà Việt Nam đã ký kết; Nâng cao năng lực thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trọng tâm là nội dung hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và các hiệp định có liên quan khác mà Việt Nam tham gia.

Liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông lực chủ lực của tỉnh giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã từ sản xuất đến tiêu thụ theo xu hướng hội nghiệp quốc tế, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đối với các sản phẩm, hàng hoá chủ lực.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sản xuất, gắn với ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc.                          

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG