Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG MỸ ĐỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

(10:10 | 04/12/2019)

 

Phường Mỹ Đức có 3 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa, trong đó người Kinh chiếm 45,75%, dân tộc Hoa chiếm 6,22%, dân tộc Khmer chiếm 48,03% dân số trong phường, sống chủ yếu bằng nghề nông, thương mại - dịch vụ, nuôi trồng thủy, hải sản.

 

Theo Đ/c Nguyễn Đình Chiến, phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Mỹ Đức, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy triển khai, thực hiện Kết luận của Bộ chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; tình hình dân tộc - tôn giáo trên địa bàn phường cơ bản ổn định, các quyền cơ bản của chức sắc, tín đồ được bảo đảm; đã tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và cơ sở tôn giáo. Đảng ủy đã tích cực vận động các dân tộc, tôn giáo phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát huy vai trò của các vị chức sắc, người tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội.

Hàng năm, Đảng ủy đều có Nghị quyết lãnh đạo đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường đạt được nhiều kết quả khả quan, tốc độ phát triển kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay trên địa bàn phường thương mại - dịch vụ có 283 cơ sở kinh doanh; duy trì 11 mô hình kinh tế, 02 tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản và mua bán nhỏ với 40 thành viên. Tranh thủ nguồn vốn Trung ương, tỉnh và thành phố để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng biên giới như: đường, điện, nước, trường học, trạm y tế (do nguồn vốn theo Quyết định 160 của Thủ tướng Chính phủ) trong 3 năm là 1,500 tỷ đồng. Ngoài ra, còn giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, qua đó tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm dần qua các năm. Đảng ủy phường Mỹ Đức đặc biệt chú trọng tổ chức được nhiều phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và các phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững"…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay xây dựng cơ sở hạ tầng với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng biên giới, có 07 công trình đã thực hiện xong đưa vào sử dụng; ngoài ra huy động trong nhân dân thực hiện “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đóng góp xây dựng giao thông nông thôn được 70 triệu đồng, tạo điều kiện đi lại cho bà con; trường học, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%, nước sạch 96%. Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong 3 năm đã vận động được trên 420 triệu đồng, xây dựng được 17 nhà Đại đoàn kết; vận động tổ chức, cá nhân, các cơ sở tôn giáo thực hiện hoạt động từ thiện trên 300 triệu đồng phục vụ cho chương trình an sinh xã hội trên địa bàn phường, đã mang lại hiệu quả thiết thực như: vận động cất nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cứu trợ, thiên tai lũ lụt, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, vận động nhiều đoàn y bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ tiền, gạo và các loại lương thực, thực phẩm khác…cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã tổ chức vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp đỡ cho người già, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hàng tháng là 50 kg gạo cho 5 đối tượng. Phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức giúp đỡ gia đình chính, trẻ môi côi, trẻ em hiếu học trên địa bàn phường, hàng tháng cấp phát cho 1 đối tượng chính sách 1 triệu đồng/tháng; 1 trẻ môi côi 400.000đồng/tháng và chương trình nâng bước các em tới trường là 03 em (500.000 đồng/tháng/em). Đồng thời phối hợp tổ chức triển khai mô hình “Thấp sáng đường biên” tại tổ 10, khu phố Xà Xía, lắp đặt 22 trụ và 22 bóng đèn, tổng giá trị trên 68 triệu đồng và 65 ngày công lao động...

Đ/c Nguyễn Đình Chiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Mỹ Đức, qua thực tiễn công tác cho thấy, để thực hiện tốt công tác này, trước nhất thực hiện phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Dân vận – Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phường trong việc tuyên truyền ra đoàn, hội viên và quần chúng nhân dân trong việc chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương đối với dân tộc, tôn giáo một cách đồng bộ, có tính thống nhất cao. Đồng thời, phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc để vận động đồng bào dân tộc, có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng tốt đẹp.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên