Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Tổ chức lớp tập huấn công tác Hội Nông dân năm 2019

(09:46 | 03/05/2019)

 

Ban Thường vụ Hội nông dân phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Rạch Giá tổ chức trao giấy chứng nhận lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 24 - 26/4/2019), các học viên đã được báo cáo viên truyền tải và trang bị các nội dung cơ bản như: Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Công tác tổ chức - kiểm tra; Điều lệ Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội (hoạt động kinh tế-xã hội; hướng dẫn biểu mẫu, sổ hội viên…). Tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội thành phố Rạch Giá.

Kết thúc lớp tập huấn có 80 đồng chí được cấp giấy chứng nhận, thông qua lớp tập huấn, cán bộ chi, tổ hội được trang bị thêm kiến thức về hoạt động Hội. Từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội, xây dựng tổ chức cơ sở Hội ngày càng vững mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Phương Dung-HND Rạch Giá