Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(17:25 | 01/08/2019)

 

Thực hiện kế hoạch số 36-KH/HNDT, ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Vừa qua, Hội nông dân huyện Kiên Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự Hội nghị có hơn 38 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp Hội Nông dân huyện khóa VI, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã trong huyện.

 Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết

Các đại biểu dự Hội nghị được học tập 06 chuyên đề gồm: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, hoạt động Hội Nông dân các cấp; công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên, nông dân nắm bắt nội dung các chuyên đề. Qua đó, đã giúp cho cán bộ Hội Nông dân các xã nắm rõ nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian tới.

ÁNH QUYỀN- HND KIÊN HẢI