Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

CỤM THI ĐUA SỐ 5: PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NÔNG SẢN

(09:10 | 13/12/2019)

 

Sáng ngày 11-12, tại Thành phố Hà Tiên, Hội Nông dân tỉnh đăng cai tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 5. Về dự có đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đại diện 11 Hội Nông dân tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 5 có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố, phát triển, nội dung, phương thức hoạt động đổi mới tích cực. Vai trò trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất từng bước được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên, nông dân. Tại Kiên Giang, Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Trung ương Hội giao: Thành lập mới 13 chi Hội, 74 tổ Hội; vận động thành lập 25 mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả; đề nghị được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể 16 sản phẩm nông sản là thế mạnh của địa phương; phối hợp với Quỹ thiện tâm - Tập đoàn VinGroup tài trợ 1.000 con trâu, bò cái giống sinh sản hỗ trợ cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh, đến nay đã phối giống được 163 con, sinh 64 con bê; tổ chức 30 lớp dạy nghề. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp xây dựng 203 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, 20 mô hình thắp sáng vùng quê, 145 mô hình an ninh trật tự.

Ảnh: Đồng chí Đinh Khắc Đính (đứng) - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 5. 

Qua chấm điểm của cụm, Hội Nông dân 2 tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh và Thành phố Cần Thơ được đề nghị tặng cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội, cấp ủy địa phương, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Chú trọng xây dựng củng cố tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; tham gia tích cực và có hiệu quả vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, khẳng định rõ vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam; đổi mới và thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nông dân. Để phong trào nông dân tiếp tục phát triển, đồng chí đề nghị các cấp Hội tuyên truyền vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Song song đó, đổi mới nội dung hoạt động cụm thi đua theo hướng tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, phối hợp triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm gắn kết các tỉnh, thành phố trong cụm.

BÍCH LINH-BÁO KIÊN GIANG