Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

(00:06 | 09/09/2020)

Thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2020. Ngày 13/7/2019, Hội Nông dân thành phố Hà Tiên tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu

Tại Hội nghị sơ kết, đ/c Đoàn Quốc Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Trong 6 tháng đầu năm Hội kết nạp hội viên được 209/120, đạt 174% chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số hội viên toàn thành phố là là 3.909 hội viên; 7/7 cơ sở Hội đã tổ chức xong tổng kết nhiệm kỳ Chi hội cho 28 chi hội. Qua phân loại công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 đối với 7/7 cơ sở Hội. Kết quả có 6/7 đơn vị đạt vững mạnh, đạt tỷ lệ 85%, 1/7 cơ sở Hội đạt khá; có 24/28 chi hội đạt vững mạnh, 4/28 chi hội khá. Các phong trào vận động quỹ Hỗ trợ nông dân 6 tháng được 37.000.000 đồng đạt 62,7% tỉnh giao; Phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay có 1.634 hộ đăng ký đạt 117,8% chỉ tiêu tỉnh giao; Phối hợp với Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến nông thành phố tổ chức hội thảo mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn trong ao lót bạt, thuộc Đề án “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP” tại xã Thuận Yên và phường Đông Hồ, mô hình này được đánh giá đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, còn phố hợp mở các lớp tập huấn cho hội viên và nông dân như: “Một số biện pháp phòng và điều trị bệnh trên tôm nuôi” tại khu phố V, phường Đông Hồ cho 30 học viên tham dự; “Kỹ thuật nuôi cá lồng bè” và tuyên truyền, hướng dẫn nông dân mô hình chuyển đổi bè nuôi cá biển truyền thống sang lồng nuôi vật liệu mới HDPE tại xã Tiên Hải có 42 hộ tham gia; triển khai Mô hình thụ tinh nhân tạo trên bò tại phường Mỹ Đức. Hội cơ sở đăng ký 14 công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và 14 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên và nông dân tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn trong những tháng đầu năm đất nước đang chung tay chống dịch Covid-19, để đưa sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Các dự án, mô hình được triển khai kịp thời đến các hộ hội viên nông dân từ các nguồn vốn của Hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được cũng còn không ít khó khăn như công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên nông dân có lúc chưa kịp thời. Việc tham gia sinh hoạt lệ định kỳ của Chi, Tổ hội chưa được thường xuyên, tỷ lệ hội viên ra khỏi hội còn cao so với hội viên mới phát triển; Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân có lúc còn chậm; Các chỉ tiêu lớn của Hội tuy có tập trung nhưng đạt còn thấp; Việc xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác có tập trung nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra; Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chất lượng chưa cao. Một số mô hình làm ăn có hiệu quả chưa được nhân rộng.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí có những phát biểu chỉ đạo: Cần tập trung công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên nông dân chung tay thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng cấp Thành phố; Các chỉ tiêu còn hạn chế cần đánh giá một cách thực tế và khách quan, cần tập trung phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao; Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân phải kịp thời không để cán bộ, hội viên nông dân khiếu kiện; Việc xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác cần tập trung đạt kế hoạch đề ra; Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp cần nâng cao chất lượng, qua đó là tiền đề để tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021. Một số mô hình làm ăn có hiệu quả được nhân rộng…

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên