Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Xem với cỡ chữAA

TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG

(08:43 | 17/01/2023)

Ngày 11/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Quyết định số 834-QĐ/TU, về việc “tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh trực thuộc Hội Nông dân tỉnh”, cụ thể như sau:

Về tên gọi: Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 168-HD/HNDTW, ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các quy định của pháp luật. Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Về cơ chế tài chính: Thực hiện việc quản lý tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc kiêm nhiệm và các viên chức. Biên chế, số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền của Hội Nông dân tỉnh, trên cơ sở cân đối biên chế của Hội Nông dân tỉnh.

 

Ảnh: Đồng chí Đỗ Trần Thịnh, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang đúng theo quy định.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành các Quyết định về công tác cán bộ, theo đó đồng chí Phan Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh-Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang; đồng chí Hà Phi Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh được phân công kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Gia Thảo-HNDT