Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nhà nông cần biết

Xem với cỡ chữAA

Chỉ thị Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

(14:19 | 25/12/2020)

Nguồn Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; UBND-CONG VAN 7908 VIEM DA TREN TRAU BO(CAT).pdf