Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

V/v " Tiếp tục ứng phó với lũ lớn trên địa bàn tỉnh"

(07:58 | 28/09/2018)

            Thực hiện công văn số 1224/UBND-KTCN ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục ứng phó với lũ lớn trên địa bàn tỉnh;

Theo dự báo của các cơ quan Khí tượng - Thủy văn, lũ còn tiếp tục lên cao, đỉnh lũ năm 2018 trên sông Hậu tại Châu Đốc sẽ lên trên mức báo động 3, từ 0,1 - 0,2m (4,lm-4,2m), xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2018.

Hiện nay mực nước ở các Trạm nội đồng trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục lên nhanh, do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với kỳ triều cường. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lũ lớn xảy ra.

Nguồn HND Tỉnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   11-CV-HNDT_(Tiep tuc ung pho voi lu lon).pdf