Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

GIẢI NGÂN DỰ ÁN “TÔM – LÚA” TỪ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH

(16:36 | 15/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/HNDT, ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng các chương trình, dự án phát trin kinh tế - xã hội; gắn các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2020 tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng.

Thực hiện triển khai, quán triệt Chương trình số 44-CTr/PHHĐ ngày 09/4/2020, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang về việc phi hợp tham gia thực hiện tốt các hoạt động Tết Quân - Dân, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở nông thôn, tham gia cùng các ban, ngành chức năng chăm lo cải thiện đời sống, vãn hoá, tinh thần, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân; trên cơ sở rút ngắn sự cách biệt giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của các cp, các ngành, cán bộ, hội viên và các tầng lp nhân dân về sự phát triển bền vững, góp phần thúc đây phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ngày 01/10/2020, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng tổ chức giải ngân Dự án “Tôm - Lúa” từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Hòa Chánh, cho 21 hội viên nông dân, với tổng số tiền của dự án 500.000.000đ. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Thái Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân xã Hòa Chánh và các hộ được vay vốn.

Tại buổi giải ngân, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các hộ vay sử dụng đồng vốn hiệu quả, đúng mục đích, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ khi vay vốn. Hội Nông dân cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, giám sát đối với Dự án, đảm bảo nguồn vốn vay đúng đối tượng, mục đích, đạt hiệu quả, xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả.

Việt Cường-Ban Xây dựng hội (HNDT)