Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng thành lập Hội đồng thẩm định đối với 4 xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2017.

(10:18 | 30/08/2017)

 Nhằm để kiểm tra mức độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới của 04 xã Long Thạnh, Ngọc Thành, Thạnh Bình và Thạnh Phước trên cơ sở Quyết định ban hành chuẩn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh; để đề nghị trên xem xét ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm.

 

            Hội đồng thẩm định các tiêu chí nông thôn mới của huyện đã tiến hành thẩm định bước 2 đối với 4 xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2017.

Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới của huyện do đồng chí Nguyễn Thái Đông, phó chủ tịch UBND huyện, phó trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện làm trưởng đoàn. Các thành viên đoàn thẩm định gồm lãnh đạo các ban ngành của huyện được phân công phụ trách 19 tiêu chí nông thôn mới. Thời gian đoàn thẩm định làm việc với 4 xã từ ngày 24/8 đến 31 tháng 8 năm 2017.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Trần Khải