Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

Ra mắt Hợp Tác Xã Nuôi trồng dịch vụ thủy sản Cái Chanh.

(15:32 | 24/10/2018)

       Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Vĩnh thuận. Thường trực Hội nông dân huyện phối hợp với phòng NN và PTNT huyện cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Xã Phong Đông huyện Vĩnh Thuận chọn ấp Cái Chanh xã Phong Đông để thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng dịch vụ thủy sản.

         Sau thời gian tuyên truyền, phát động trong cán bộ, hội viên và nông dân về ý nghĩa, mục đích của việc phát triển kinh tế tập thề, tiến tới thành lập Hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu quả nuôi trồng dịch vụ thủy sản của các thành viên, trao đổi lẩn nhau về kinh nghiệm, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra của sản phẩm, giảm chi phí, hạn chế rủi ro trong sản xuất, được tham gia học tập khoa học kỹ thuật...cán bộ, hội viên và nông dân ấp Cái Chanh đồng thuận và ủng hộ.

Ngày 23/ 10 /2018 Ủy ban nhân xã Phong Đông tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã Nuôi trồng dịch vụ thủy sản Cái Chanh nhiệm kỳ 2018-2021tại ấp Cái Chanh. Đến dự ra mắt và chỉ đạo:

 - Cấp tỉnh có đồng chí Phạm Thành Trâm - PCT Liên minh hợp tác xã tỉnh kiên giang.

           - Cấp huyện có đồng chí Nguyễn Quốc Nam - PBT huyện Vĩnh thuận cùng lãnh đạo Hội nông dân huyện, lãnh đạo Phòng NN và PTNT huyện, Bí thư đàng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể và Bí thư trưởng ấp của 05 ấp thuộc xả Phong Đông..

          Trong những năm qua tình hình sản xuất nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân huyện nói chung, ấp Cái Chanh nói riêng có bước phát triển. Tuy nhiên bà con nông dân nuôi theo hình thức nhỏ lẻ theo kiểu truyền thống, chi phí cao, lợi nhuận thấp, rũi ro nhiều, sản phẩm làm ra bị tư thương ép giá... Việc người dân tham gia hợp tác xã Nuôi trồng dịch vụ thủy sản Cái Chanh sẽ được tham gia tham gia tập huấn kỹ thuật, bơm tác tập thể...Chính vì vậy việc thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng dịch vụ thủy sản Cái Chanh là việc làm cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu bà con nông dân tại đây. Hợp tác xã có 12 thành viên với 56,9ha diện tích canh tác. Khi tham gia vào Hợp tác xã thành viên được trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng, cung cấp con giống chất lượng cao, giá thành rẽ, được hỗ trợ kỹ thuật, từng bước liên kết với doanh nghiệp bao tiêu ổn định đầu ra của sản phẩm, tăng lợi nhuận trong sản xuất.

Nguyễn Công Đời - HND Huyện VĨnh Thuận