Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang đóng góp dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

(23:52 | 04/05/2024)

Chiều 10-4, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé chủ trì cuộc họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Sau hơn 10 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Lưu trữ năm 2011 bộc lộ những bất cập, hạn chế, một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (trong đó có lĩnh vực lưu trữ) để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) được xây dựng gồm 9 chương, 68 điều, tăng 2 chương, 26 điều so với Luật Lưu trữ năm 2011.

 

Ảnh: Đồng chí Lê Thanh Kiên - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Hòn Đất đề nghị dự thảo Luật Lưu trữ có quy định cụ thể hệ thống kho lưu trữ tài liệu làm cơ sở đó Chính phủ phân bổ nguồn lực đầu tư.

 

Tại cuộc họp, hầu hết ý kiến đều thống nhất với dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) lần này đưa vào nội dung quản lý tài liệu lưu trữ ở cấp xã phường nhằm quản lý tốt đối với các tài liệu. Đây là cơ sở pháp lý ban đầu quan trọng, giúp công tác quản lý nhà nước về hồ sơ, tài liệu lưu trữ chặt chẽ hơn.

Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) cần có quy định cụ thể về lưu trữ tài liệu mật, đồng thời, bổ sung điều khoản dẫn chiếu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước để trên cơ sở đó có căn cứ trong lưu trữ tài liệu ở từng cấp độ khác nhau; đồng thời, làm rõ cụm từ “tài liệu quý hiếm”. Đối với việc triển khai lưu trữ ở cấp cơ sở, có đại biểu đề nghị dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) quy định cụ thể về hệ thống kho lưu trữ tài liệu ở các cấp, các ngành, từ đó có cơ sở để các cấp, các ngành bố trí nguồn lực đầu tư.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Việt Thông - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh phát biểu góp ý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

 

Liên quan đến lưu trữ tư nhân, dịch vụ lưu trữ, có ý kiến đề nghị cần có quy định rõ hơn nhằm đảm bảo công tác bảo mật theo quy định của Hiến pháp đối với quyền con người, quyền tài sản được pháp luật bảo vệ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé cho biết sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp cho dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), xem đây là cơ sở cho Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang đóng góp ý kiến tại kỳ hợp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Đặng Linh-Báo Kiên Giang