Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

(12:24 | 11/03/2017)

Ngày 10/03/2017 Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Quyết định 81 cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí trong tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

 
 
           Ngày 2/10/2015 Hội Nông dân tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND thanh lập Ban Chỉ đạo tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; Ngày 01/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

a vien.jpg

Ảnh: Đồng chí Trần Chí Viễn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

  Năm 2016 Các cấp Hội đã phối hợp các ngành chức năng triển khai các nội dung như: những điểm mới của Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật hôn nhân gia đình, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật tiếp công dân, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả đã triển khai được 503 cuộc có 14.222 lượt người tham gia; phối hợp Hội Luật gia tỉnh tổ chức 02 cuộc tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí tại xã Thổ Sơn (Hòn Đất), Phường Vĩnh Thông (TP. Rạch Giá) cho 130 lượt người; tổ chức 04 lớp tuyên truyền pháp luật cho 280 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; tham gia trợ giúp pháp lý cho 11 hộ dân khiếu nại tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành và huyện Hòn Đất; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg cho 145 lượt người dự.

toan hoi nghi.jpg

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

 Hội Nông dân tỉnh thành lập tổ tiếp công dân gồm 03 đồng chí do đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân làm tổ trưởng. Năm 2016 các cấp Hội đã tổ tiếp được 75 cuộc, tiếp 255 hội viên nông dân; toàn tỉnh đã xây dựng được 41 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại 15/15 huyện, thị, thành; Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra tại 03 huyện Phú Quốc, Giồng Riềng và Thị xã Hà Tiên về việc triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg; Ban Chỉ đạo cấp huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 08 cuộc tại 8 xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện ở cấp mình. Qua đó, giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và nâng cao trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp tốt trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, chất lượng được nâng lên.

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Mai Anh Nhịn đánh giá cao kết quả hoạt động của BCĐ, của các ngành đã phối hợp trong tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nông dân, tạo sự chuyển biến trong nhận thức ,chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân và nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

dc nhin.jpg

 

 

 Ảnh: Đồng Chí Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh.

 

Trong thời gian tới tiếp tục kiện toàn BCĐ triển khai thực hiện Quyết định 81QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ cấp tỉnh và các huyện, thị, thành; Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và ở các huyện, thị, thành; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn nông thôn; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp dân, hòa giải, đối thoại nhằm giúp cho UBND các cấp trong việc đưa ra các phương án giải quyết hợp tình, hợp lý đối với những khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp của nông dân./.

 

Tiến Nhân, Hội Nông dân tỉnh