Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

(15:35 | 07/07/2021)

Để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với dân tộc và cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang xin đăng tải toàn văn bản Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021).

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương-Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU 2021-HD 110 DAI TUONG VO NGUYEN GIAP(CAT).pdf