Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân huyện Giang Thành năm 2018

(09:40 | 31/01/2019)

        Chiều ngày 28/01/2019, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí đại diện các ban, ngành đoàn thể huyện và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

   

Ảnh: Quang cảnh tổng kết công tác Hội

  Hội 2 cấp thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và các chỉ tiêu trong năm 2018 cụ thể như; Công tác phát triển hội viên đã kết nạp 224/180 hội viên mới, đạt 124,4%KH; tổng số hội viên tính đến nay là 3.896 hội viên, đạt 59,2% so với hộ nông nghiệp. Thực hiện theo Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND, ngày 20/7/2017 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, đến nay thay đổi 01 chức danh phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; 15 đ/c chi hội trưởng và 10 đ/c tổ hội các ấp, đã thành lập được 05 tổ Hội nghề nghiệp.

Trong năm 2018 Hội phát động cá nhân và tập thể, đăng ký, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, các phong trào thi đua do Hội phát động. Với những thành tích đã đạt được Hội Nông dân huyện đề nghị HND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân Hội Nông dân xã; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân cho các cở sở Hội, chi, tổ hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2018 Hội giúp 24 hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Hội cơ sở vận động quỹ HTND được 47.475.000 đồng, đạt 105,5% KH. Nguồn vốn quỹ HTND huyện quản lý là 382 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trao thêm 22 con bò giống sinh sản cho 22 hộ nghèo ấp Tiên Khánh. Phối hợp với Công Ty Nông Thịnh thành lập được 03 CLB Nông dân với doanh nghiệp. Toàn huyện có 05 CLB Nông dân với doanh nghiệp. Xây dựng được 01 căn nhà Đoàn kết nông dân tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều và phối hợp với các ngành vận động cất được 09 căn nhà Đại đoàn kết cho hội viên, nông dân và vận động hỗ trợ được 55 triệu đồng, 30 ngày công lao động.
        
Qua kết quả đạt được trong năm 2018 Hội tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hàng năm cho 100% cán bộ, 80% hội viên trở lên. Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 250 lượt hội viên, nông dân.

-  Phát triển 350 hội viên mới đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

-  Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Hội Nông dân huyện, 85% cơ sở Hộ và 75% chi Hội, 65% tổ Hội.

- Cử cán bộ huyện Hội và cơ sở tập huấn nghiệp vụ công tác Hội tại tỉnh đạt chỉ tiêu và phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 01 lớp nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi, tổ Hội.

- Phấn đấu 29/29 chi Hội có quỹ Hội hoạt động, mức quỹ bình quân đạt 40.000đ/hội viên/ năm.

- Phát động hội viên nông dân và nhân dân đăng ký nông dân SXKD giỏi các cấp đạt theo kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ hộ đạt nông dân SXKD giỏi các cấp đạt 50% số hộ đăng ký hàng năm.

- Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, vận động tăng trưởng quỹ HTND đạt 55 triệu đồng.

- Phối hợp với các ngành liên quan phấn đấu thành lập mới 05 THT, 01 HTX và 05 tổ Hội nghề nghiệp.

- Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và HTND tỉnh mở 02 lớp dạy nghề cho 60 lao động và phối hợp với các ngành dạy nghề cho 210 lao động.

- Vận động hội viên, nông dân đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: tham gia xây dựng 05 công trình hoặc phần việc nông thôn mới. Phát động trong toàn thể hội viên đăng ký hộ gia đình văn hóa. Hàng năm có trên 95% số hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- Thực hiện mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường như: xây dựng 05 lồng chứa bao bì, vỏ chai thuốc BVTV; làm hàng rào cây xanh, cột cờ theo xóm, ấp; phát động trồng cây xanh tại các xã.

- Tổ chức tuyên truyền về BHXH đến hội viên, nông dân đạt 100% và có từ 85% hội viên, nông dân tham gia BHYT.

- Hội viên, nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt 100% và xây dựng 05 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

- Phối hợp với các ngành và UBMT cất 05 căn nhà đoàn kết cho hội viên, nông dân. Giúp đỡ 30 hộ hội viên thoát nghèo.

- Tổ chức 01 cuộc giám sát theo quyết định 217-QĐ/TW.

Thị Rượi - HND Giang Thành