Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019

(15:05 | 22/09/2019)

 

Sáng ngày 29/8/2019, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019.

 

Dự hội nghị có: đ/c Đặng Minh Thành – Huyện Uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, chủ trì; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của các xã, thị trấn; các điều tra viên của ấp, khu phố.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã triển khai nội dung cơ bản của Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông - lâm – ngư nghiệp có mức số trung bình giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-TB&XH về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; quy trình lập dự án Hỗ trợ Phát triển sản xuất, Đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019; hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát và tổng hợp, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Ảnh: Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019

Qua hội nghị tập huấn, giúp các xã, thị trấn tiến hành điều tra, rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019, được tiến hành từ ngày 29/8/2019 - 30/10/2019. 

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG