Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương: Tổng kết, khen thưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(20:45 | 22/09/2019)

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10/9/2019 tại Hội trưởng Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương tổ chức tổng kết, khen thưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự hội nghị có Đ/c Trần Thanh Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh; Đ/c Lê Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện; Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo huyện; Trưởng BCĐ các xã, thị; các điều tra viên được khen thưởng.

 

Bước vào triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Uỷ ban nhân dân huyện đã bám sát tinh thần đổi mới mạnh mẽ, cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; huyện đã thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra với nhiều nội dung đổi mới như cải tiến phương pháp điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó nâng cao chất lượng về số liệu, rút ngắn thời gian điều tra và báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ước tính dân số trung bình của huyện là 79.498 người, trong đó dân số nam là 40.368 người chiếm 50,78%; nữ là 39.130 người chiếm 49,22%; dân số thành thị là 30.721 người chiếm 38,64%; dân số nông thôn 48.777 người chiếm 61,36% (Công văn số 168/CTK-DSVX ngày 06/9/2019 của Cục Thống kê tỉnh). Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của huyện đã cung cấp thông tin toàn diện về tình hình dân số, các đặc điểm về nhân khẩu học, điều kiện sống… từ đó giúp Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện trong công tác định hướng, xây dựng văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ huyện, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh đã tặng giấy khen 01 tập thể, 09 cá nhân; Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 03 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG