Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

KIÊN LƯƠNG 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

(15:55 | 26/02/2020)

 

Trong hội nghị sơ kết năm 2019 và đánh giá 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những kết quả đạt được và phương hướng thực hiện trong năm 2020.

 

Trong năm 2019, công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc tổ chức, học tập, quán triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia tiếp thu đạt 98,87%; công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt 97,61%; đảng ủy các cấp xã, thị trấn, tổ chức triển khai được 08 cuộc, đạt 97,91%.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh có sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy chi bộ đến các đoàn thể, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc sơ tổng kết chuyên đề theo từng năm được tổ chức kịp thời để đánh giá rút kimh nghiệm gắn với biểu dương khen thưởng. Đồng thời lồng ghép Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII được thực hiện khá tốt.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương tặng Giấy khen chuyên đề cho 27 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Ảnh: Trao tặng giấy khen chuyên đề cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Về phương hướng trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, kế hoạch Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, theo tư tưởng, đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990 – 19/5/2020), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG