Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Hội Nông dân huyện Kiên Lương sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

(15:36 | 09/07/2019)

 

Ngày 02/7/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự có đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể huyện; Các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện; Chủ tịch và phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

 

Trong 06 tháng đầu năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân có sự chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội được tăng cường, nội dung hình thức tuyên truyền vận động luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy và Hội cấp trên.

Vụ lúa hè thu năm 2019, toàn huyện gieo sạ được 23.000 ha/23.500 ha, đạt 97,87% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác thuỷ sản đạt 25.748 tấn, đạt 43,64%, tăng 2.252 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 12.426 ha, đạt 90,1%, so với cùng kỳ tăng 1.973 ha.

Các phong trào của nông dân ngày càng chuyển biến tích cực. Các cấp Hội trong huyện phát động đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực; 6 tháng đầu năm có 6.823/10.977 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 62,16% so với hộ nông nghiệp trong toàn huyện và đạt 103,6% chỉ tiêu tỉnh giao.

Vận động thành lập được 02 tổ hợp tác, 01 hợp tác xã và 03 tổ hội nghề nghiệp. Phối hợp mở được 06 lớp đào tạo nghề cho 151 học viên. Phối hợp Tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý được 01 cuộc có 32 lượt hội viên, nông dân tham dự. Thu hồi 04 dự án với số tiền 250 triệu đồng, đồng thời tổ chức giải ngân 04 dự án, với số tiền 420 triệu đồng, trong đó Ngân sách Nhà nước bổ sung cho quỹ hỗ trợ nông dân huyện 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân hai cấp trên địa bàn huyện còn thực hiện khá tốt phong trào thi đua nông dân chung tay xây dựng Nông thôn mới, phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn mang tên Hội. Kết quả, Hội Nông dân thị trấn Kiên Lương vận động hội viên, nông dân sửa chữa 01 cây cầu giao thông nông thôn bắc qua kênh An Bình 2 nối liền khu phố Tám Thước và khu phố Lung Kha Na, với tổng trị giá 40 triệu đồng và 42 ngày công lao động; Hội Nông dân xã Kiên Bình phối hợp vận động xây mới 03 cây cầu giao thông nông thôn tại ấp Cống Tre, Kiên Sơn, Kiên Thanh với số tiền 150 triệu đồng…

  Trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội tập trung triển khai, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là tuyên truyền các nghị quyết Trung ương (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG