Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Sinh hoạt chi Hội khu phố Vĩnh Đông I, thị trấn Vĩnh Thuận

(15:57 | 09/07/2019)

 

Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2019, tại Tổ tự quản số 02, Chi Hội Nông dân tổ chức sinh hoạt định kỳ quý II/2019. Tới dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hà Văn Chủ, Chủ tịch HND huyện Vĩnh Thuận; lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân Thị trấn trên 30 hội viên nông dân của chi hội.

 

Tại buổi sinh hoạt, Chi Hội đã đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đồng thời gợi ý một số nội dung về xây dựng mô hình kinh tế, thành lập hợp tác xã nông nghiệp tôm – lúa trên địa bàn khu phố Vĩnh Đông I.

Nhìn chung, qua thảo luận, bàn bạc hầu hết hội viên nông dân có mặt trong buổi sinh hoạt thống nhất cao việc thành lập hợp tác xã tại địa phương và mong rằng các cấp chính quyền, các ban, ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho Chi hội sớm thành lập được hợp tác xã để hội viên nông dân trong khu phố có điều kiện tập trung sản xuất với quy mô lớn, hướng đến hữu cơ, sinh học an toàn, theo chuổi giá trị, nhất là giải quyết đầu ra hàng hóa nông sản không mất giá, nông dân sản xuất có lãi.

 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt đồng chí Hà Văn Chủ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 của chi hội đạt được; đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân Thị trấn và chi Hội khu phố Vĩnh Đông I trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2019; đặc biệt là triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm k 2018 - 2023 trong cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp tích cực với các ban ngành có liên quan sớm hoàn thành các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và ra mắt hợp tác xã./.

Hà Chủ-HND Vĩnh Thuận