Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(16:38 | 02/08/2019)

 

 Ngày 31 tháng 7 năm 2019; Hội Nông dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; có 105 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành cấp huyện và cơ sở được tiếp thu, học tập.

 

Ảnh: Đ/c Hà Văn Chủ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Thuận phát biểu khai mạc

Các đ/c ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện đã được tiếp thu các chuyên đề về xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác  đối ngoại và hợp tác quốc tế. Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân tỉnh.

Qua  tiếp thu học tập nghị quyết giúp cho cán bộ Nông dân các cấp nắm vững những nội dung cơ bản của của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thông qua. Nhấn mạnh, làm rõ những nội dung được sửa đổi, bổ sung và các quy định mới.

Việt Ngữ-HND Vĩnh Thuận