Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 03 NGHỊ QUYẾT HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (KHÓA VII) VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

(10:36 | 18/12/2019)

 

Thực hiện kế hoạch số 58-KH/HNDT, ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai 3 Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội (khoá VII), nhiệm kỳ 2018 - 2023 về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

 

Sáng ngày 13/12/2019, tại Hội trường Liên đoàn Lao động huyện Kiên Lương. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh. Dự Hội nghị có 29 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp Hội Nông dân huyện khóa XI, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trong huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị được học tập, tiếp thu 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Ảnh: đ/c Ngô Sện - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện triển khai Nghị quyết

 

Kế hoạch số 22-KH/HNDH, ngày 10/12/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện về thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, hoạt động Hội Nông dân các cấp; công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên, nông dân nắm bắt nội dung các chuyên đề. Qua đó, đã giúp cho cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn nắm rõ nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian tới.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG