Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

AN MINH: TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2019

(16:30 | 23/12/2019)

 

Ngày 18/12/2019, Hội Nông dân huyện An Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo có đ/c Doãn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đ/c Ngô Văn Thum, Phó ban Dân vận Huyện ủy; các đ/c Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh theo dõi, phụ trách cụm và các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện An Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cùng tham dự.

 

Trong năm 2019 Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về  “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; đặc biệt là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII. Tuyên truyền thực hiện 9 phần việc của hộ dân trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về khống chế dịch tả lợn Châu Phi, tuyên truyền vận động nhân dân rửa mặn lấp lại vụ Lúa và trồng cỏ, năng để cải tạo môi trường ao nuôi... Kết quả đã tuyên truyền được 490 cuộc có 14.421 lượt cán bộ, hội viên và nông dân tham dự. Phát triển mới được 1.238 Hội viên, đạt 132% chỉ tiêu tỉnh giao và toàn huyện hiện có 10.572 hội viên.

Cử 14 đồng chí tham gia tập huấn công tác Hội. Tổ chức lớp tập huấn công tác Hội năm 2019 cho 78 đồng chí chi hội trưởng nông dân, gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.  Phát động đăng ký phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2019, kết quả đăng ký được 11.476 hộ, đạt 103,2 % chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả bình xét có 7.411 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh, trong đó cấp Trung ương: 20 hộ, cấp tỉnh: 167 hộ, cấp huyện là 808 hộ và cấp xã: 6.416 hộ. Hội Nông dân các cấp phối hợp vận động, cất nhà Đại đoàn kết cho hội viên, nông dân nghèo được 21 căn đạt 191% chỉ tiêu giao. (Trong đó Hội Nông dân trực tiếp vận động cất 04 căn, phối hợp 17 căn).

Hội quản lý nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh ủy thác: 04 dự án, với tổng số vốn vay là 1tỷ 100 triệu đồng cho 41 hộ vay, tại 04 xã Đông Hưng B, Đông Thạnh, Vân Khánh Đông, Thuận Hòa. Hội Nông dân các cấp vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện năm 2019 được 283.339.000 đ, đạt 130,03% (trong đó ngân sách huyện chuyển 100 triệu) nâng tổng số vốn vận động do Ban Điều hành huyện quản lý là 1.523.615.000 đồng. Nhiều mô hình có hiệu quả đã được nhân rộng như tôm càng xanh trong ruộng lúa, mô hình tôm - cua kết hợp... Hội Nông dân đã phối hợp với các ngành chuyên môn khai giảng được 11 lớp nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn với tổng số 311 học viên. Trong đó Hội trực tiếp vận động được 2 lớp đạt 200% chỉ tiêu tỉnh giao.

 

Ảnh: Đ/c Doãn Tấn Đạt (đứng)- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của Hội các cấp đến cán bộ, hội viên. Phấn đấu phát triển mới 1.375 hội viên; có 100%  xã, thị trấn đạt vững mạnh; trên 85% Chi hội đạt vững mạnh và 70% tổ hội vững mạnh.Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 79 Chi hội trưởng Nông dân các ấp, khu phố, chi hội nghề nghiệp.Vận động hộ nông dân có điều kiện đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 13.619 hộ. Tuyên truyền, vận động phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện đạt 172.500.000 đồng.  Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức từ 1 hoạt động, mỗi cơ sở Hội tổ chức 01 hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả. Mỗi cơ sở Hội phấn đấu đảm nhận 01 công trình tham gia bảo vệ môi trường ở nông thôn và 01 công trình tham gia xây dựng Nông thôn mới mang tên Hội, xây dựng mô hình Dân vận khéo, cất nhà Đại đoàn kết cho hội viên, nông dân khó khăn về nhà ở. Vận động hộ gia đình hội viên, nông dân đăng ký gia đình văn hóa năm 2019 đạt 95% trở lên. Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ. Hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp. Tư vấn, phổ biển, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 

Hồng Vân - HND An Minh