Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Các cơ sở Hội Nông dân thành phố Hà Tiên tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

(14:58 | 28/02/2020)

 

Hội Nông dân phường Mỹ Đức, Tô Châu tổ chức Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân thành phố năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo tổng kết có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Tiên.

 

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TÔ CHÂU

Trong năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Tô Châu đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu như: kết nạp hội viên được 29/27, đạt 107% chỉ tiêu thành phố giao, hiện tổng số hội viên toàn phường là 464 Hội viên; Chất lượng Chi hội năm 2019 có 3 Chi hội vững mạnh, 01 Chi hội khá; 9/12 tổ vững mạnh chiếm 75%, 3/12 khá chiến 25%; 305/464 hội viên tốt chiếm 65,7%, 108/464 hội viên khá chiếm 23,3%, 51/464 hội viên trung bình chiếm 11%.

Vận động quỹ Hỗ trợ nông dân được 8.350.000 đồng đạt 115% chỉ tiêu thành phố giao, nâng tổng số nguồn Qũy Hỗ trợ nông dân phường đến nay là 65.867.500 đồng; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội lập 02 dự án “Dự án mua bán điểm tâm” và “Dự án nuôi gà thịt” từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân cho 2 hộ vay với số tiền 65.867.500 đồng; cho vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ là 6.833.075.000 ngàn đồng gồm 05 tổ vay vốn (trong đó có 4 tổ tốt và 1 tổ khá) với 237 hộ vay, nợ quá hạn là 39 triệu, tỉ lệ 0,58%.

Phát động đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp có 170 hộ, qua bình xét hộ đạt sản xuất, kinh doan giỏi có 85 hộ. Trong đó, cấp tỉnh 01 hộ, cấp thành phố 9 hộ, cấp xã, phường 75 hộ. Phối hợp với các ngành chức năng triển khai mở lớp tập huấn và mô hình nông dân tiếp tiếp cận khoa học công nghệ như: Phối hợp với Trạm khuyến nông tổ chức hướng dẫn nông dân cách phòng chống dịch tả lợn Châu phi và phòng ngừa chó dại 01 cuộc, có 25 hội viên tham dự. Hướng dẫn nông dân nuôi gà lai thương phẩm hướng sinh học có 20 hội viên tham dự, đồng thời đề nghị phòng Kinh tế; Trạm khuyến nông hổ trợ 01 điểm nuôi gà lai thương phẩm với 200 con…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Đoàn Quốc Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Tiên có ý kiến chỉ đạo Hội tập trung công tác tuyên truyền giáo dục, nhận thức ý nghĩa các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm đặc biệt trong năm 2020 như: tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 90 năm ngày thành lập Đảng; 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; các chỉ tiêu hàng năm thành phố giao cần tập trung phối hợp với các ngành, sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân phường để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường nói riêng và của thành phố nói chung.

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG MỸ ĐỨC

Năm 2019, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Mỹ Đức rất nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu như: kết nạp hội viên được 39/35, đạt 111,4% chỉ tiêu thành phố giao, hiện tổng số hội viên toàn phường là 850 Hội viên; Chất lượng Chi hội năm 2019 có 4 Chi hội vững mạnh; 28/37 tổ vững mạnh chiếm 75,67%, 9/37 khá chiến 24,33%; 384 hội viên tốt chiếm 45,17%, 356 hội viên khá chiếm 41,88%, 110 hội viên trung bình chiếm 12,94%.

Vận động quỹ Hỗ trợ nông dân được 14.151.000 đồng đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao, nâng tổng số nguồn Qũy Hỗ trợ nông dân phường đến nay là 142.145.000đồng, trong đó đề nghị Ban Điều hành thành phố xóa nợ cho 03 hộ vay với số tiền 12 triệu đồng (nguyên nhân: chết và bỏ địa phương) hiện toàn phường quản lý 130.145.000 đồng. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội 01 dự án Nuôi trâu, bò sinh sản từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân cho 4 hộ vay, với số tiền 115.994.000 đồng; cho vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội dư nợ 14 tỷ 167 triệu cho 478 hộ vay.

Phát động đăng ký  phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp có 290 hộ, qua bình xét hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi có 180 hộ, trong đó: cấp thành phố 9 hộ, cấp xã, phường 171 hộ; phối hợp với các ngành chức năng triển khai mở lớp tập huấn và mô hình nông dân tiếp tiếp cận khoa học công nghệ như: tổ chức 01 lớp tập huấn FFS với 23 hội viên tham gia với lĩnh vực chăn nuôi (cách nhận biết dịch tả Lợn Châu Phi, giải pháp phòng và ứng phó); tọa đàm 01 cuộc về lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi có 23 hội viên dự; xây dựng nhãn hiệu khoai lang Mỹ Đức; mô hình nuôi tôm chân trắng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Trung Liệt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà tiên có ý kiến chỉ đạo Hội tập trung công tác tuyên truyền giáo dục, nhận thức ý nghĩa các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm đặc biệt trong năm 2020 như: tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 90 năm ngày thành lập Đảng; 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; các chỉ tiêu hàng năm thành phố giao cần tập trung phối hợp với các ngành, sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân phường để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường nói riêng và của thành phố nói chung.

 

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên