Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

Phát huy truyền thống, xây dựng Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh

(09:44 | 15/10/2020)

Từ khi ra đời đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức của nông dân có nhiều tên gọi khác nhau: “Nông Hội đỏ”, “Hội Tương tế Ái hữu”, “Hội Nông dân phản đế”, “Hội Nông dân cứu quốc”, “Hội Liên hiệp Nông dân tập thể”. Ngày 1-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 42-QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17-1-1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14-10-1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Kiên Giang đã trải qua những bước thăng trầm cùng với phong trào cách mạng trong tỉnh. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày 20-7-1954, để tạo thế hợp pháp trong đấu tranh về mặt công khai, Hội Nông dân Cứu Quốc tỉnh Kiên Giang giai đoạn này không còn hệ thống tổ chức, Ban Chấp hành không còn hoạt động. Đến ngày 27-12-1960, ngày Ban Dân vận Tỉnh ủy Rạch Giá ra đời cũng là ngày chính thức thành lập Hội Nông dân của tỉnh và ngày 24-3-1961, sau khi Hội Nông dân giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời, tổ chức Nông hội của tỉnh mới chính thức mang tên Hội Nông dân giải phóng tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang), phát triển 1.560 hội viên, đến năm 1965 hội viên tăng hơn 10 lần với 16.656 người, đến năm 1969, toàn tỉnh có 25.733 hội viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp Tỉnh ủy Kiên Giang đã có sự trưởng thành và phát triển, từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã qua 9 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ Đại hội, tổ chức Hội các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, thu hút ngày càng đông nông dân tham gia tổ chức Hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 141 cơ sở Hội, 953 chi Hội, 8.356 tổ hội và 148.309 hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

 

Ảnh : Cán bộ, hội viên nông dân xã Ngọc Thuận (Giồng Riềng) ra quân trồng cây xanh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

 

Các phong trào của Hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mạng lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Điển hình như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đây là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của Hội, đã được khẳng định, phát triển liên tục, được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, kịp thời biểu dương những hộ sản xuất, kinh danh giỏi tiêu biểu, làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất giỏi của nông dân trong tỉnh phát triển sâu, rộng và đa dạng. Qua phong trào xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình và mô hình mới, toàn tỉnh hiện có hơn 55.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (cấp trung ương, tỉnh chiếm 12%, cấp huyện chiếm 28% và xã 60%). Phong trào nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa cầu, phối hợp cất nhà cho hội viên, nông dân nghèo, vận động hiến đất làm đường giao thông, trường học và các công trình phúc lợi xã hội khác được hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, góp phần xây dựng thành công 78/117 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh được các cấp Hội tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được trong 90 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân Kiên Giang tiếp tục phấn đấu đi lên, cùng nhau với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển, xây dựng Hội Nông dân Kiên Giang trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

                                

Bùi Thị Hiền-Chủ tịch HND tỉnh