Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

Hội Nông dân huyện Châu Thành Tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021

(09:28 | 24/02/2022)

Năm 2021, là năm chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các cấp Hội Nông dân trong huyện đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Ngày 21/01/2022 Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ  năm 2022.

Hội Nông dân huyện đã triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác và phong trào thi đua; Tập trung tuyên truyền tham gia Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện và 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Phát triển 892/804 hội viên mới đạt 110%, nâng tổng số hội viên 11.894/24.406 hội viên đạt 48,72% so đối tượng (giảm 168 do bỏ địa phương, chết..). Bình xét phân loại tổ chức Hội cuối năm có 3/10 cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7/10 cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiểm tra, giám sát 10 cuộc/10 xã, thị trấn; Kiểm tra về công tác quản lý các nguồn vốn 10 cuộc/10 xã, thị trấn với 13 tổ TK&VV và 55 hộ vay vốn; Kết quả kiểm tra cơ sở thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, việc cập nhật hồ sơ, sổ sách tương đối đầy đủ vẫn còn hạn chế về chứng từ thu chi chưa hợp lệ, cập nhật sổ sách chưa khoa học.

Một trong những phong trào lớn của Hội là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Nông dân thi đua sản xất, kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2017 - 2021 có 80 đại biểu chính thức; Ủy ban nhân dân tặng giấy khen cho 06 tập thể và 56 cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... xét chọn 01 tập thể và 11 cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị giấy khen Ủy ban nhân dân tỉnh và dự Hội nghị cấp tỉnh. Trong năm phát động 9.012/15.020 hộ đăng ký, đạt 60% so hộ nông nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu đăng ký năm 2021. Cuối năm xét đạt 3.785/9.012 hộ, đạt 42% so với hộ đăng ký. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì, quản lý nguồn vốn ủy thác trên 91 tỷ đồng, giúp cho hơn 4.180 hội viên vay để phát triển kinh tế; giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và huyện trên 1 tỷ đồng, giúp cho 40 hộ  vay; Phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp & PTNT thực hiện tốt công tác vận động nông dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới qua đó, phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 tại xã Thạnh Lộc với 200 cây Dầu và 200 cây Sao. Ngoài ra phối hợp các ngành vận động làm mới và sữa chữa 07 cây cầu, sửa chữa 50 km đường, 28 km kênh, mương được kiên cố hoá, phát hoang, trồng hoa các tuyến đường, tổng trị giá 1.702 triệu đồng và 196 ngày công lao động; Phối hợp Phòng Tài nguyên & môi trường xây dựng mô hình Nông dân tham gia bảo vệ môi trường đuợc 10/10 công trình: Lò đốt rác (nâng tổng số 24 lò đốt rác liên gia đình), hố xử lý rác gia đình (nâng tổng số 64 hố), lồng lưới thu rom rác thải trên sông... Phối hợp Ban ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thu gom rác thải, vớt rác thải trên các tuyến kênh, phát hoang và bảo quản tuyến đường giao thông nông thôn; xóa nhà vệ sinh trên sông, thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật (nâng tổng số 250 kg chưa xử lý).

Năm 2022, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, hội viên, 90% trở lên nông dân được tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; Phát triển mới 885 hội viên; Phấn đấu có 50% cơ sở Hội đạt hoàn xuất sắc, 50% cơ sở hoàn thành tốt; mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 100 cán bộ chi, tổ hội; Mỗi cơ sở có Quỹ hội hoạt động từ 20 triệu đồng trở lên; mỗi cơ sở Hội đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt 60% so hộ nông nghiệp của xã; qua bình xét đạt 50% so số hộ đăng ký; Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân tăng 15% so với năm 2021, không có nợ quá hạn, thu hồi nợ cũ đạt 100%;  Xây dựng mới 02 và củng cố 02 mô hình Hợp tác xã do Hội trực tiếp hướng dẫn tổ chức;  Xây dựng mới 02 Chi hội nghề nghiệp; 20 tổ hội nghề nghiệp; Tham gia xây dựng nông thôn mới 10 công trình; Đăng ký hộ gia đình hội viên đạt chuẩn văn hoá, cuối năm xét đạt 96% trở lên. Phối hợp vận động cất nhà đại đoàn kết 10 căn và giúp 20 hộ hội viên thoát nghèo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận đã đánh giá cao những kết quả của Hội Nông dân huyện đã đạt được trong năm, đồng thời chỉ đạo Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các mô hình hiện có; khắc phục những hạn chế trong năm; tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội; Thường xuyên kiểm tra, giám sát các nguồn vốn của Ngân hành Chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân mà Hội Nông dân quản lý trong thời gian tới.

Tại hội nghị tổng kết Hội Nông dân huyện đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể và 11 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

Hồng Minh-HND Châu Thành