Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Xem với cỡ chữAA

THƯ CỦA CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỖ TRẦN THỊNH, NHÂN DỊP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023-2028

(10:17 | 09/08/2023)

Nhân Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động đến nền kinh tế, gây lạm phát tăng cao; biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch, bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều mặt đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, nhưng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của chính quyền, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện hoàn thành tất cả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Trong từng mặt công tác đã có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đời sống của cán bộ, hội viên nông dân từng bước được cải thiện, vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; mối quan hệ giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân ngày càng thắt chặt, đồng thuận tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo tiền đề cho công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục được phát triển trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu đạt được của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ qua.

Năm năm tới, tỉnh Kiên Giang có nhiều thuận lợi nhưng vẫn không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tôi mong muốn cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân, nâng cao tinh thần yêu nước, ra sức thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khơi dậy khát vọng và phát huy vai trò chủ thể của nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Kiên Giang giàu đẹp, văn minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Cách đây hơn 70 năm, ngày 11/4/1946, trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, Người đã chỉ rõ: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Lời chỉ dẫn của Bác đã và đang được hiện thực hóa ở nông thôn, trên khắp các vùng miền của Tổ quốc và dẫn dắt chúng ta hành động. Tôi tin tưởng và kỳ vọng, sau Đại hội này, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ta sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh nhà, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường.

Với tình cảm thân thiết và tin tưởng, xin chúc tổ chức Hội Nông dân Việt Nam luôn luôn xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; chúc giai cấp nông dân không ngừng lớn mạnh, thực sự là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới./.