Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Kiên Bình phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới cuối năm 2019

(16:47 | 01/10/2019)

 

Thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Bình đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân địa phương.

 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cùng với phong trào chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được sửa sang, xây dựng phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và dân sinh, điều kiện hưởng thụ vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao đáng kể.

Khởi điểm xây dựng các xã nông thôn mới từ năm 2011, đến nay xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương đạt 16/19 tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Vì vậy để xây dựng hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp thực hiện để đến cuối năm 2019, Kiên Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. “Hiện nay xã còn 2 tiêu chí rất khó khăn cần phải tập trung quyết liệt để năm 2019 xã đạt nông thôn mới đó là tiêu chí số 15 về y tế, riêng về tiêu chí số 17 về môi trường Ban quản lý thành lập ban vận động để đến từng nhà hộ dân để tuyên truyền cho người dân nhận thức về môi trường để cuối năm nay đạt xã nông thôn mới”, ông Ngô Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương cho biết thêm.

Môi trường là một trong những tiêu chí khó mà hầu hết các xã nông thôn của tỉnh mắc phải trong xây dựng nông thôn mới, vì thực chất trên địa bàn nông thôn điều kiện xử lý rác thải, hệ thống nước sạch còn nhiều hạn chế thêm vào đó là do một bộ phận người dân còn khó khăn về kinh tế nên chưa xây dựng được nhà vệ sinh đúng quy định, thói quen chăn nuôi lạc hậu đã làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vì vậy cùng với việc tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước trong việc xây dựng hệ thống nước sạch, xe thu gom rác thải sinh hoạt đến từng hộ gia đình, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã còn tranh thủ các nguồn vốn để các hộ gia đình có điều kiện xây dựng nhà vệ sinh. Trên địa bàn ấp còn phối hợp triển khai dự án mua bồn chứa nước sạch, bồn vệ sinh tự hoại bằng hình thức trả góp cho các hộ gia đình khó khăn, góp phần từng bước hoàn thành các hạng mục về tiêu chí môi trường trong thời gian tới. Ông Lưu Hữu Ích, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, chia sẽ thêm: “Mình là người dân phải ý thức về vệ sinh môi trường, rác là phải tiêu hủy đúng nơi quy định, hoặc thu gom bỏ vào sọt rác để xe đến thu gom vừa bảo đảm vệ sinh môi trường và bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, nói chung xây dựng nông thôn mới người dân rất phấn khởi và đồng thuận”.

Thực tế triển khai cho thấy, tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí mấu chốt, cũng là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân vùng nông thôn. Đây cũng là tiêu chí cần đến sự hợp sức của các ngành các cấp, các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân hộ gia đình. Vì vậy ngoài việc nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc tổ chức thực hiện các mô hình, phần việc về môi trường, thì chuyển biến trong nhận thức của các cá nhân, hộ gia đình cũng chính là tiền đề quan trọng để diện mạo nông thôn thêm phần xanh – sạch – đẹp. Tin rằng với những hướng đi và giải pháp phù hợp với lòng dân, sẽ giúp cho xã Kiên Bình sớm hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường nói riêng và 19 tiêu chí xã nông thôn mới nói chung, góp phần đưa Kiên Bình về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2019 đã đề ra.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG