Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020

(23:33 | 03/09/2019)

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 15/8/2019, tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Văn Vinh - Đại diện Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đ/c Giang Thanh Khoa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, giai đoạn 2016 - 2020 (BCĐ huyện); các đ/c là thành viên BCĐ huyện; Trưởng BCĐ và Trưởng Ban quản lý các xã.

 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (MTQGXDNTM), bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới tích cực. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, đã có 100% số xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm, trong đó nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên, điều kiện đi lại, học tập, khám chữa bệnh, văn hóa - tinh thần, khả năng tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của nông dân có bước tiến triển, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cư dân và xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ sở được nâng lên, dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị-trật tự-an toàn xã hội ở nông thôn được bảo đảm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đã tăng từ 02 xã năm 2015 lên 05 xã năm 2018, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 74,43% kế hoạch, bình quân tiêu chí đạt từ 12 tiêu chí năm 2011 lên 18 tiêu chí năm 2018; thu nhập bình quân đầu người 68,17 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 2,07%.

Ảnh: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020

Mục tiêu của huyện đề ra đến năm 2020 gồm: Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên cơ sở những lợi thế của huyện; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; tổ chức sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao nhằm tăng sức cạnh tranh và hiệu quả; từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp-nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị; an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Phấn đấu trong năm 2019, có 07/07 xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 xã (Bình An) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; năm 2020 huyện Kiên Lương đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 

 

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG