Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Cán bộ, hội viên, nông dân dân tộc Khmer xã Kiên Bình huyện Kiên Lương chung sức xây dựng Nông thôn mới

(22:56 | 20/08/2019)

 

         Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đến nay xã Kiên Bình đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Hiện địa phương này đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện đạt các tiêu chí còn lại để đến cuối năm 2019 này xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận là xã Nông thôn mới.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng thành công xã Nông thôn mới đạt theo lộ trình đề ra đó là công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Ông Đỗ Trung Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiên Bình huyện Kiên Lương, cho biết, Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức đúng đắn và trách nhiệm trong xây dựng Nông thôn mới. “Đồng thời phân công các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã xuống các ấp để cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận ấp bàn bạc, thống nhất, triển khai thực hiện từng tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, trong đó tập trung vào những tiêu chí cần có sự đóng góp tích cực của người dân như tiêu chí về môi trường, bảo hiểm y tế...”, ông Kiên nói.

Bên cạnh đó, để khơi dậy sức mạnh từ nhân dân nhất là đối với hội viên, nông dân đồng bào Khmer tại địa phương cùng chung sức xây dựng Nông thôn mới, Hội Nông dân xã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đồng thời phối hợp với các đoàn thể xã, ấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ hội viên, nông dân đồng bào Khmer đã tự nguyện xóa bỏ nhà vệ sinh, chuồng trại trên sông, nhằm đảm bảo môi trường, hay tự giác tham gia bảo hiểm y tế cho gia đình. “Hiện toàn ấp chỉ còn một vài hộ chưa thực hiện việc xóa nhà vệ sinh trên sông, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các ban, ngành xã, ấp vận động và quyết tâm sẽ thực hiện đạt 100% số hộ dân trong ấp xóa nhà vệ sinh, chuồng trại trên sông”.

 

 

nh: Hội Nông dân xã và ấp Lung Lớn, tuyên truyền, vận động hội viên, 

nông dân dân tộc Khmer,thực hiện xóa nhà vệ sinh, chuồng trại trên sông, đảm bảo môi trường

 

Xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân nói chung, hội viên, nông dân đồng bào Khmer nói riêng cũng phải tích cực tham gia, góp sức cùng với địa phương. Bởi đây là trách nhiệm cũng là quyền lợi của hội viên, nông dân, bởi các công trình sau khi hoàn thành thì người dân trực tiếp thụ hưởng.

Với sự nổ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã, cùng với sự ủng hộ tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân, đây sẽ tạo động lực sớm đưa xã Kiên Bình thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới và được công nhận xã Nông thôn mới trong năm 2019, là tiền đề tiếp tục đưa đời sống kinh tế của cán bộ, hội viên, nông dân trong xã ngày càng phát triển đi lên, bộ mặt nông thôn vùng quê ngày càng đổi mới, khởi sắc hơn.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG