Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Góp hơn 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(09:06 | 15/11/2016)

 Sáng 12-11, Ban Chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG)  xã Tân Hội (Tân Hiệp) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKDG 5 năm 2012-2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2021

        Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội đã tặng giấy khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG giai đoạn 2012 - 2016.

 

Giai đoạn 2012 - 2016, xã Tân Hội có 2 tập thể và 2.990 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, trong đó: Cấp Trung ương 10 hộ, cấp tỉnh 89 hộ, cấp huyện 729 hộ, cấp xã 2.050 hộ. Những thành tích đạt được của hộ nông dân SXKDG  không những nâng cao đời sống của gia đình mà còn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở nông thôn như góp tiền xây dựng đường giao thông nông thôn, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.

 

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội (Tân Hiệp) trao giấy khen cho các cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG giai đoạn 2012 - 2016.

Giai đoạn 2017 - 2021, Ban Chỉ đạo phong trào nông dân thi đua SXKDG xã Tân Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân có thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động; phấn đấu trong 5 năm 2017-2021, xã có 4.020 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp, tăng 25%.

ĐẶNG LINH