Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Đối nội

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:45 | 01/10/2018)

Nguồn UBND Tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   22-2018-QD-UBND.pdf