Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:45 | 01/10/2018)

Nguồn UBND Tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   22-2018-QD-UBND.pdf