Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:10 | 09/07/2019)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QDUBND-1460 CONG BO DICH TA HEO.pdf