Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

V/v thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

(09:59 | 21/05/2019)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CONG VAN 571-UBND 2019.pdf