Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 -2020 tỉnh Kiên Giang

(09:37 | 26/03/2019)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bo tieu chi xã NTM kiểu mẫu 2019 - 2020 tỉnh Kiên Giang.pdf