Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Kiên Giang

(09:16 | 26/03/2019)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nội dung bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.pdf