Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng, hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(16:18 | 09/07/2019)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   UBND CV-848 CSHT DICH TA HEO.pdf