Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

CHÂU THÀNH PHỐI HỢP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN NĂM 2019

(10:03 | 30/05/2019)

 

Sáng ngày 24/5/1019, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện Châu Thành tập huấn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) năm 2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành. Thời gian tập huấn 01 ngày.

 

Thành phần tham dự tập huấn có 80 đại biểu là Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Châu Thành, Gò Quao, cán bộ nghiệp vụ Hội Nông dân huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã, thị trấn thuộc năm huyện Cụm 2 gồm các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá.

 Ảnh: các đại biểu tham dự tập huấn Quỹ HTND

Các đại biểu được Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phụ trách Quỹ HTND hướng dẫn các vấn đề cơ bản trong xây dựng, quản lý Quỹ HTND; cách ghi chép chứng từ, sổ sách và sử dụng phí đúng quy định.

Thông qua tập huấn này, giúp củng cố nghiệp vụ Quỹ HTND cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều hành và quản lý Quỹ, nhằm quản lý tài chính và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đúng mục đích và có hiệu quả. Từ đó, xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp như tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. 

 

Thanh Liêm- HND CHÂU THÀNH