Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ I HỘI NÔNG DÂN XÃ MONG THỌ, HUYỆN CHÂU THÀNH

(09:10 | 03/05/2019)

 

Chiều ngày 22/4/2019, BCH Hội Nông dân xã Mong Thọ tiến hành họp sơ kết công tác Hội quý I và đề ra chương trình công tác quý II năm 2019, tại Văn phòng Đảng uỷ xã Mong Thọ, có 22 đại biểu tham dự.

 

Nội dung kiểm điểm kết quả hoạt động quý I, tập trung công tác củng cố Hội, tuyên truyền Luật BHYT; thực hiện truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019; Nghị quyết Hội Nông dân các cấp; học tập các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng; 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2019)… đến cán bộ, hội viên nông dân được 15 cuộc, có 495 lượt người tiếp thu.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội họp giao ban, giải ngân cho hộ nông dân vay vốn theo từng dự án , đến nay có 389 hộ vay vốn, dư nợ gần 7,4 tỷ đồng; có 7 tổ TK và vay vốn (Trong đó, có 2 tổ tốt, 2 khá, 3 trung bình).

Kết hợp các cấp vận động mạnh thường quân, hội viên nông dân xây dựng cầu và khánh thành 2 cây cầu Kênh 500 ấp Hoà Bình và Kênh Sáu Có ấp Hoà Thọ trị giá 535 triệu đồng; phối hợp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã bình xét 5 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

 Theo đó, BCH Hội Nông dân xã thống nhất triển khai công tác  quý II/2019. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật BHYT, Luật Hôn nhân gia đình, Luật An ninh mạng, phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; vận động nông dân gieo sụ vụ lúa Hè Thu 2019 đúng lịch thời vụ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp huyện; vận động thu và quản lý tốt nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; tích cực thực hiện 15 chỉ tiêu thi đua do Hội cấp trên giao.

Huỳnh Thanh Liêm- HND CHÂU THÀNH