Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

THAM QUAN MÔ HÌNH NUÔI TRÙN QUẾ

(14:28 | 06/05/2019)

 

Ngày 02/5/1019, Hội Nông dân phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành tổ chức tham quan mô hình nuôi trùn quế tại HTX Nông nghiệp Thuận Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

 

Thành phần tham dự có 11 thành viên là cán bộ Hội Nông dân, Phòng NN và PTNT huyện, Ban Thực thi và nông dân nuôi bò 2 xã Giục Tượng và Minh Hoà thuộc Chương trình cho vay bò giống sinh sản. Kinh phí tham quan từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp huyện.

Qua thực tế, mô hình chăn nuôi bò, sau đó dùng phân bò nuôi trùn quế làm thức ăn cho gia cầm, cá và phụ phẩm phân bò sử dụng lại trồng rau xanh. Đây là mô hình khép kín, mang tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp, có ý nghĩa và hiệu quả kinh tế cao.

Theo đó, từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp của huyện, thống nhất chọn hai hộ đã đi tham quan thực tế làm mô hình chăn nuôi bò theo Chương trình cho vay bò giống sinh sản kết hợp với nuôi trùn quế trong thời gian tới.

Thanh Liêm- HND CHÂU THÀNH