Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2019

(11:13 | 31/05/2019)

 

Vào các ngày 22, 24, 28/5/2019 Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện An Minh, Châu Thành và Thành phố Hà Tiên tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) tại 3 cụm huyện cho cán bộ thuộc 15 huyện và 141 xã trong tỉnh.

 

Tham dự khai giảng các lớp tập huấn có bà Bùi Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh kiêm Giám đốc Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện An Minh, Châu Thành, Hà Tiên cùng 163 học viên là cán bộ nghiệp vụ, kế toán Quỹ HTND huyện và cán bộ Hội Nông dân cấp xã trực tiếp quản lý Quỹ.

Nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ HTND; Quy định xử lý nợ bị rủi ro của Quỹ HTND; Hướng dẫn quản lý tài chính Quỹ HTND tại Hội Nông dân cấp xã; chế độ kế toán Quỹ HTND.

Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố kiến thức về nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và điều hành hoạt động Quỹ, giúp công tác quản lý tài chính và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đúng quy định và đạt hiệu quả. Từ đó, xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp như các tổ hợp tác và hợp tác xã nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững địa phương.

THANH BINH-QUỸ HTND TỈNH