Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN

(16:16 | 06/07/2021)

Ngày 05/7/2021, tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa, Hội Nông dân huyện U Minh Thượng tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho 02 hộ là hội viên nông dân xã Vĩnh Hòa. Tham dự buổi giải ngân có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Hội Nông dân huyện; đại diện Ủy Ban nhân dân, Hội Nông dân xã và hội viên nông dân tham gia vay vốn.

Tổng số vốn cho vay là 30 triệu đồng, gồm 2 hộ vay, để thực hiện 2 mô hình gồm “Sản xuất Lúa chất lượng cao” tại ấp Vĩnh Thạnh với số tiền vay 20 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng; mô hình “Tôm – Lúa” tại ấp Vĩnh Thành với số tiền vay 10 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng. Từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Hội, đã giúp cho hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô phát triển sản xuất, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Lê Hoàng Vũ, Phó chủ tịch Hội nông dân huyện U Minh Thượng đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hội viên được vay vốn, thực hiện sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KH-KT, công nghệ mới, đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

Văn Vô-HND Vĩnh Hòa (UMT)